Privacybeleid

PRIVACY POLICY KlinkQ

KlinkQ hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Direct Minds kan deze privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze privacy policy te allen tijde inzien.

Relevante handelsnamen

KlinkQ is een handelsnaam van Jesse Schotman Holding BV kvk nummer 69275025

Persoonsgegevens

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens maken wij graag aan u inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken. Het betreft de navolgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Functie(s)
– Geslacht
– (Zakelijk) adres
– Naam eenmanszaak
– Bankrekeningnummer(s)
– Telefoonnummer(s)
– KvK-nummer(s)
– E-mailadres(sen)

KlinkQ verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens als gegevens die voortkomen uit medische dossiers, gegevens over overtredingen en/of veroordelingen etc.

Doeleinden persoonsgegevens

Als u KlinkQ een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u een machtigingsformulier invult, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren als volmachtgever en namens u te onderhandelen met de betreffende aanbieder van diensten.

Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u e-mailberichten kunnen sturen en/of telefonisch contact met u onderhouden. KlinkQ kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of – indien van toepassing – in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening. Tenslotte biedt deze website ook de mogelijkheid om online een contactformulier in te vullen in het kader waarvan ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen door ons en/of onze groepsvennootschappen (alle vennootschappen handelend onder de naam KlinkQ) worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

KlinkQ bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

De veiligheid van uw gegevens

KlinkQ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voordirecte marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan KlinkQ, ter attentie van de afdeling Support,

adres:

Onacklaan 77

Postcode:

2909 VB

Plaats:

Capelle aan den IJssel

of info@Klinkq.nl

Onze functionaris Gegevensbescherming is dhr. Jesse Schotman

Voorts heeft u het recht KlinkQ te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door KlinkQ als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, teverwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan

Klinkq ter attentie van de afdeling Support,

adres:

Onacklaan 77

Postcode:

2909 VB

Plaats:

Capelle aan den IJssel

of info@klinkq.nl